Sobota, 28. března 2020

listopad

Majetek státu využije humanitární organizace

30.11.2009
Majetek státu využije humanitární organizace
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedli nemovitosti Sdružení zdravotně postižených v ČR.

Vkladní knížky vynesly státu 1,5 milionu korun

26.11.2009
Více než 1,5 milionu korun uložených na vkladních knížkách a finanční prostředky v hotovosti odvedli zaměstnanci ÚZSVM, odboru odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), do státního rozpočtu.

Pozemky pod bunkry mají nového majitele

25.11.2009
Pozemky pod bunkry mají nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Lichkov 2 stavební pozemky, na nichž se nacházejí pevnostní objekty K 31 a K 32.

Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje

24.11.2009
Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky do vlastnictví Zlínského kraje.

ÚZSVM předal městu část administrativní budovy s pozemkem

23.11.2009
ÚZSVM předal městu část administrativní budovy s pozemkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (ÚP Střední Čechy), bezúplatně převedl Městu Nymburk administrativní budovu po bývalém okresním úřadu a pozemek pod touto budovou.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

19.11.2009
ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedli Ústeckému kraji 13 pozemků v okresech Teplice, Chomutov a Litoměřice.

Zadržení návykových látek ve Středních Čechách

18.11.2009
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), řešili případy zabrání nebo propadnutí omamných a návykových látek i se zařízením, které slouží k jejich výrobě.

Přístroj na nelegální výrobu lihu zlikvidován

16.11.2009
Přístroj na nelegální výrobu lihu zlikvidován
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil likvidaci nelegálního zařízení na výrobu lihu. ÚZSVM převzal přístroj na základě trestního příkazu Okresního soudu Břeclav od Celního ředitelství Brno.

Polovina domu v havarijním stavu prodána spoluvlastníkům

13.11.2009
Polovina domu v havarijním stavu prodána spoluvlastníkům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 300 tisíc korun spoluvlastnický podíl nemovitostí, které se nacházejí v rozsáhlém chráněném území.

Renesanční tvrz v Želetavě prodána

12.11.2009
Renesanční tvrz v Želetavě prodána
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, referát Třebíč, (Územní pracoviště Brno), prodal za 855 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku v obci Želetava.

ÚZSVM předal budovu pionýrům

11.11.2009
ÚZSVM předal budovu pionýrům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Pionýrské skupině Smog nemovitosti v účetní hodnotě více než 750 tisíc korun.

ÚZSVM zajistil likvidaci omamných a návykových látek

10.11.2009
ÚZSVM zajistil likvidaci omamných a návykových látek
ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval celkem 88 kusů movitých věcí, které pocházely z trestné činnosti a souvisely s výrobou a distribucí omamných a návykových látek.

ÚZSVM prodal část domu na náměstí v Telči

09.11.2009
ÚZSVM prodal část domu na náměstí v Telči
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal majetkový podíl, a to 1/8 nemovitosti, kterým byl renesanční dům na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

ÚZSVM předal jez Povodí Vltavy

06.11.2009
ÚZSVM předal jez Povodí Vltavy
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předali Povodí Vltavy jez na řece Blanici. Jednalo se o majetek, jehož vlastník nebyl půdodně znám, a kterého ÚZSVM dohledal.

Lokality Krásný Les a Růžodol změnily majitele

05.11.2009
Lokality Krásný Les a Růžodol změnily majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přináší finanční prostředky do státního rozpočtu a také realizuje majetek bezúplatnými převody.

ÚZSVM prodal další dědictví

04.11.2009
ÚZSVM prodal další dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 700 tisíc korun prodal bytovou jednotku o velikosti 1+1 ve Strakonicích.

ÚZSVM převedl městům pozemky pod komunikacemi

03.11.2009
ÚZSVM převedl městům pozemky pod komunikacemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli další pozemky městům na Litoměřicku.

Objekt bývalé sýpky zvané Pivovar prodán ve výběrovém řízení

02.11.2009
Objekt bývalé sýpky zvané Pivovar prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za 210 tisíc korun objekt bývalé sýpky zvané Pivovar s pozemky. Tyto nemovitosti jsou součástí areálu zámku v katastrálním území Velké Němčice.