Neděle, 19. ledna 2020

Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje

24.11.2009
Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky do vlastnictví Zlínského kraje.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky do vlastnictví Zlínského kraje.Jednalo se o 39 parcel o celkové výměře 36.940 m˛, jejichž účetní hodnota přesahuje 1,7 milionu korun. Převedené parcely v katastrálním území Zdounky jsou zastavěné silnicí III. třídy (směr Těšánky “ Zdounky), kterou již vlastní Zlínský kraj.ÚZSVM umožnil těmito převody sjednocení vlastnických vztahů k pozemním komunikacím a pozemkům v rámci silniční sítě Zlínského kraje.