Neděle, 19. ledna 2020

Polovina domu v havarijním stavu prodána spoluvlastníkům

13.11.2009
Polovina domu v havarijním stavu prodána spoluvlastníkům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 300 tisíc korun spoluvlastnický podíl nemovitostí, které se nacházejí v rozsáhlém chráněném území.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 300 tisíc korun spoluvlastnický podíl nemovitostí, které se nacházejí v rozsáhlém chráněném území.Jednalo se o ideální polovinu domu a stavební parcelu v katastrálním území Val u Veselí nad Lužnicí. ÚZSVM prodal spoluvlastníkům majetek, jehož účetní hodnota byla přes 232 tisíc korun, spoluvlastníkům.ÚZSVM získal nemovitosti na základě usnesení Okresního soudu v Táboře jako tzv. odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.