Neděle, 19. ledna 2020

Přístroj na nelegální výrobu lihu zlikvidován

16.11.2009
Přístroj na nelegální výrobu lihu zlikvidován
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil likvidaci nelegálního zařízení na výrobu lihu. ÚZSVM převzal přístroj na základě trestního příkazu Okresního soudu Břeclav od Celního ředitelství Brno.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil likvidaci nelegálního zařízení na výrobu lihu. ÚZSVM převzal přístroj na základě trestního příkazu Okresního soudu Břeclav od Celního ředitelství Brno.Jednalo se o zařízení k neoprávněně podomácky vyráběnému lihu. U takto nedokonalého způsobu domácí výroby lihu nelze vyloučit následná zdravotní postižení.ÚZSVM zabezpečil fyzickou likvidaci tohoto zařízení.