Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM předal jez Povodí Vltavy

06.11.2009
ÚZSVM předal jez Povodí Vltavy
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předali Povodí Vltavy jez na řece Blanici. Jednalo se o majetek, jehož vlastník nebyl půdodně znám, a kterého ÚZSVM dohledal.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předali Povodí Vltavy jez na řece Blanici. Jednalo se o majetek, jehož vlastník nebyl půdodně znám, a kterého ÚZSVM dohledal.Zaměstnanci ÚZSVM šetřením zjistili, že vlastníkem vodní staby je Česká republika. ÚZSVM proto předal jez státnímu podniku Povodí Vltavy, kterému ze zákona přísluší hospodařit s tímto majetkem. ÚZSVM tak smlouvou o převodu nemovitostí sjednotil vlastnictví stavby a pozemku.Jez, který se nachází v katastrálním území Kamberk, byl postaven již v 19. století a původně sloužil mlýnu ve Zlatých Horách. V roce 1989 byl pozemek pod jezem převeden do správy Povodí Vltavy, avšak k převodu vlastní stavby jezu nedošlo.ÚZSVM průběžně dohledává neznámé vlastníky v katastru nemovistostí. V roce 2008 jich zaměstnanci ÚZSVM dohledali přibližně 6 tisíc a z toho jich zhruba polovinu identifikovali. Pokud ÚZSVM zjistí, že se jedná o majetek jiného vlastníka, kterým bývají často obce, o výsledku šetření jej informuje.