Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM převedl městům pozemky pod komunikacemi

03.11.2009
ÚZSVM převedl městům pozemky pod komunikacemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli další pozemky městům na Litoměřicku.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli další pozemky městům na Litoměřicku.Celkem 3 pozemky o výměře 546 m2 předal ÚZSVM městu Lovosice. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Lovosice a jsou součástí areálu mateřské školy, kterou vlastní město Lovosice. Účetní hodnota převedených pozemků je bezmála 12 tisíc korun.Dalších 21 pozemků předal ÚZSVM městu Litoměřice. Převedené pozemky o celkové rozloze 23.673 m2 se nacházejí v katastrálních územích Litoměřice a Pokratice. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi, jejichž vlastníkem je právě město. Účetní hodnota všech předaných pozemků je cca 5,2 milionu korun.Na jednom z pozemků, které ÚZSVM předal Litoměřicím, se nacházelo barokní sousoší. To je v současné době z důvodu probíhajících restaurátorských prací umístěno v depozitáři města. Do tří let by měla být zhotovena kopie tohoto sousoší, která bude umístěna zpět na původní místo. ÚZSVM tímto převodem umožnil městu čerpání dotací na zrestaurování historického sousoší.