Neděle, 19. ledna 2020

ÚZSVM prodal část domu na náměstí v Telči

09.11.2009
ÚZSVM prodal část domu na náměstí v Telči
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal majetkový podíl, a to 1/8 nemovitosti, kterým byl renesanční dům na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal majetkový podíl, a to 1/8 nemovitosti, kterým byl renesanční dům na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.Prodej podílu se uskutečnil za dohodnutou cenu 571 tisíc korun. Po úhradě dlužného nájemného, které dosáhlo výše téměř 200 tisíc korun, byl objekt předán zbývajícím spoluvlastníkům. V přízemí se dnes nachází komerčně využité prostory, 1. obytné patro je vhodné k obývání a je zatím volné. Dvorní trakt je poměrně zanedbaný, avšak s přímým přístupem k Štěpnickému rybníku, jedné z dominant města.ÚZSVM tímto prodejem umožnil sjednocení majetku a do státního rozpočtu tak přispěl částkou 771 tisíc korun.ÚZSVM získal podíl v domě z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.