Neděle, 19. ledna 2020

Zadržení návykových látek ve Středních Čechách

18.11.2009
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), řešili případy zabrání nebo propadnutí omamných a návykových látek i se zařízením, které slouží k jejich výrobě.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), řešili případy zabrání nebo propadnutí omamných a návykových látek i se zařízením, které slouží k jejich výrobě. Jednalo se o případy, kdy Okresní soud v Kolíně na základě trestních příkazů nařídil zabrání věcí podle trestního zákona.Jednalo se o tablety Modafenu a Nurofenu, sáčky se zbytky metamfetaminu, marihuanu, injekční stříkačky, a také velké množství předmětů, které slouží k výrobě psychotropních látek, jako např. spínací hodiny, sodíkové lampy na tlumení, ventilátory, teploměr, baňky a PET lahve s nezjištěnými tekutinami.Všechny zajištěné předměty zůstávají v držení Policie ČR, k fyzickému předání nedochází. Jediným výkonným útvarem, který může podle platné legislativy návykové látky převzít a zavést do účetnictví je Správa logistického zabezpečení, Policejního prezidia ČR, která je součástí organizační složky Ministerstva vnitra ČR.Zaměstnanci ÚZSVM předávají zápisem příslušnost hospodařit s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním a správním řízení Ministerstvu vnitra ČR.