Neděle, 26. ledna 2020

Prodej administrativní budovy přinesl státu nemalý zisk

01.11.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal nemovitost za více než 3,7 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal nemovitost za více než 3,7 milionu korun.Jednalo se o administrativní budovu se stavebním pozemkem v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vzhledem k tomu, že o objekt neprojevila zájem žádná organizační složka státu, vyhlásil ÚZSVM výběrové řízení. Majetek byl prodán za nejvyšší nabídnutou kupní cenu již v prvním kole.V současné době byla část budovy využívána třemi nájemci a jedním vypůjčitelem k administrativním účelům.Získanou částku odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace