Úterý, 7. dubna 2020

listopad

Oranžérii využijí i běžkaři

20.11.2006
Po desetiletém snažení se podařilo radnici v Loučné nad Desnou získat do majetku obce zdejší zámeckou oranžérii. Šumperské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) budovu převedlo na obec bezúplatně. Převod oranžérie na obec přispěje k úspoře finančních prostředků státu a k hospodárnému využití majetku, sdělila mluvčí ÚZSVM Izabela Noveská.

Činnost nových regionálních dislokačních komisí

01.11.2006
Regionální dislokační komise (RDK) byly zřízeny na základě usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace (dále jen usnesení vlády č. 107). Vznikl tak nový systém rozdělení působností při nakládání s vybraným majetkem státu (administrativními objekty) a schvalování umístění organizačních složek státu a státních organizací, které si vláda vyhradila již v roce 1992. Nově bylo upraveno nabývání nemovitostí do majetku České republiky.