Úterý, 19. listopadu 2019

Majetkem státu se stala rozsáhlá sbírka známek

07.11.2003

Rozsáhlou sbírku známek z minulého století v celkové hodnotě více než 130.000,- Kč nabyl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

.

 (Strakonice) - ÚZSVM Územní pracoviště České Budějovice, odbor Odloučené pracoviště Strakonice je příslušný hospodařit se sbírkou známek, která je rozdělena do několika samostatných oddílů. Každý se váže k určité historické etapě. Cennou antologii nabyl ÚZSVM na základě soudního rozhodnutí jako tzv. odúmrť. Jednalo se o případ, kdy tento majetek sběratele neměl kdo zdědit ani ze závěti, ani zákona, a tak připadl státu. ÚZSVM tak bude dále s touto cennou sbírkou hospodařit na základě platných právních předpisů a zákonů.Znalci považují za nejhodnotnější kolekci známek z let 1850-1918 z období Rakousko-Uherska a okupovaného území, která vedle razítkovaných známek obsahuje rovněž čisté známky a také kolekci známek Československo od roku 1918 do roku 1939. Ta totiž obsahuje řadu vyhledávaných materiálů - např. Hradčany, protichůdné dvojice Holubice aj.Ucelená řada vydaných známek, kompletní série předtisků a rohové čtyřbloky s deskovými čísly tvoří soubor z období protektorátu Čechy a Morava 1939 až 1945.Rok 1945 reprezentovaný Košickým aršíkem "Zlámaná tlapa", Košická meziarší, Košické malé kříže, aršík Bratislava z roku 1952 a zoubkovaný i střihaný arch Praga 1955 jsou součástí kolekce známek Československo z let 1945-1955.Nejmladší známky i aršíky včetně čtyřbloku byly uloženy do desek s datací 1956-1996. Součástí sbírky je rovněž katalog Československo, volné pérové listy, desky a zásobníky s běžnými známkami včetně těch, které nebyly zařazeny.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace