Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM pečuje o kapli z poloviny 18. století

20.11.2003

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Svitavy je dle zákona příslušný hospodařit také s nemovitostmi státního pozemku a budovou v katastrálním území Jedlová u Poličky o výměře ccc 80 m2. Jedná se o kapli pocházející z 18. století, která vyžaduje zvýšenou péči vzhledem k její historické hodnotě.Kapli zasvěcenou Panně Marii vybudoval František Rudolf z Hohen-Embsu z pověření arcibiskupské konsistoře (Facultas erigendi Cappelam in balneo Balda) v letech 1747 - 1748. Spolu s ní byl postaven také lázeňský dům a hostinec. Oba objekty však časem zchátraly a zachována zůstala pouze kaple.K objevení pramene s léčebnými účinky, jenž byl důvodem k vystavění minerálních lázní Balda (Waldbrunn) a Zlatá studně (Goldbrunn), došlo podle tradovaných zpráv už v 17. století. Vřídlo známé pod názvem Zlatá studnice leží mezi vesnicemi Modřecí, Stašovem a Jedlovou.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace