Pátek, 28. února 2020

Nalezená finanční hotovost připadla po roce státu

05.11.2004

Více než sedm tisíc Euro a sedmsetšest korun v hotovosti převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odbor Odloučené pracoviště Cheb od starosty Obecního úřadu Vojtanov.7.609,25 Euro a 706,- Kč nalezla v srpnu loňského roku občanka Spolkové republiky Německo na parkovišti u stánků s občerstvením v obci Krušovice, nález pak předala Policii ČR Vojtanov. Policie ČR finanční částku převedla dne 1. 9. 2003 v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Obecnímu úřadu Vojtanov.Obec měla finanční částku ve správě po dobu jednoho roku. V této lhůtě však nikdo neuplatnil právo na vydání věci, a tak dle platných právních předpisů připadla v září letošního roku státu. ÚZSVM finanční částku převede do státního rozpočtu.Na základě ust. § 135, odst. 1 občanského zákoníku je nálezce nalezené věci povinen ji předat příslušnému orgánu. Dle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník v platném znění, je orgánem příslušným k přijetí nalezené věci od nálezce kterýkoliv obecní úřad. Pokud se vlastník o nalezenou věc nepřihlásí do jednoho roku od jejího odevzdání, připadá nalezená věc do vlastnictví státu. Obecní úřady mají odevzdanou nalezenou věc v roční péči. Nalezená věc není vlastnictvím obce, neměla by s ní v žádném případě disponovat.v z. Adam Halmoši

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM