Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM předal budovu po okresním úřadu Městu Pardubice

10.11.2004

Administrativní budovu čp. 489 v Gorkého ulici v Pardubicích s kapacitou 35 kancelářských míst předal ÚZSVM Městu Pardubice v říjnu letošního roku. V současné době je budova zcela využívána Městem Pardubice. K bezúplatnému převodu budovy po bývalém okresním úřadu došlo na základě smlouvy uzavřené mezi oběma stranami, kterou následně v srpnu letošního roku schválilo Ministerstvo financí ČR.


Budova v Pardubicích byla zahrnuta v seznamu vybraných nemovitostí, které jsou určeny k bezúplatnému převodu do vlastnictví obcí s rozšířenou působností dle Usnesení vlády ČR č. 1235 z 10. prosince 2003.v z. Adam Halmoši

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM