Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM předal kancelářské vybavení Celnímu ředitelství Hradec Králové

08.11.2004

Kancelářský nábytek, psací stroje, telefonní přístroje a další drobný movitý majetek v celkové hodnotě více než 630.000,- Kč tak odbor Odloučené pracoviště Jičín ÚZSVM předal v uplynulých dnech Celnímu ředitelství Hradec Králové.Movitý majetek za více než půlmilionu korun neplánoval ÚZSVM nadále využívat, avšak bylo nutné zajistit, aby našel další uplatnění. ÚZSVM tak kancelářské vybavení nabízel dle platných právních předpisů ostatním organizačním složkám státu. V rámci tohoto řízení projevilo zájem právě Celní ředitelství Hradec Králové.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM