Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM převzal největší hraniční přechod v ČR - Rozvadov

18.11.2004
Největší hraniční přechod v ČR - Rozvadov přebíral v průběhu dvou uplynulých měsíců ÚZSVM Územní pracoviště Plzeň od Generálního ředitelství cel. Celkem na území Karlovarského kraje a Plzeňského kraje přebírá ÚZSVM od května letošního roku 13 hraničních přechodů.

V průběhu letošního roku probíhaly na Územním pracoviště Plzeň jednání s Policií ČR - Oblastním ředitelstvím Plzeň, Službou cizinecké a pohraniční policie a se složkami Spolkové republiky Německo - Bayerishe Grenzpolizei a PolizeiprÁ¤sidium Niederbayern/Oberpfalz. Výsledkem těchto jednání bylo upřesnění požadavků zúčastněných stran na další využívání prostor hraničního přechodu Rozvadov.


V případě, že budou na hraničním přechodu po umístění organizačních složek státu a výše uvedených stran k dispozici nevyužité prostory, eviduje ÚZSVM několik žádostí právnických a fyzických osob, které by měly zájem volné prostory využívat.

Areál dálničního hraničního přechodu o celkové rozloze 370 000 metrů čtverečních byl vybudován na konci 20. století. Tvoří jej 27 budov a zastavěná plocha je 13 300 metrů čtverečních. Územní pracoviště Plzeň dosud převzalo hraniční přechody Lísková, Svatý Kříž, Všeruby, Svatá Kateřina, elezná, Kraslice, Aš, elezná Ruda, Boží Dar a Pomezí nad Ohří.

 ÚZSVM přebírá hraniční přechody od 1. května roku 2004 v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, a to na základě Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 13. ledna 2003.v z. Adam Halmoši

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM