Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM pomohl ušetřit na nájemném

25.11.2003

Odboru Odloučené pracoviště Beroun patřící pod Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přísluší hospodařit také s budovou bývalého Okresního úřadu Beroun. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší kontrolní úřad je organizační složkou státu, poskytl ÚZSVM na základě platných právních předpisů přenechání nebytových prostor bezúplatně právě této instituci.Nejvyšší kontrolní úřad dosud působil v pronajatých prostorách v hotelu Litava v Berouně.
Přestěhováním ušetří na nájemném cca 350 tisíc korun ročně.