Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM umožňuje zajistit vše pod jednou střechou také občanům v Trutnově a v Havlíčkově Brodě

19.11.2003
ÚZSVM umožňuje zajistit vše pod jednou střechou také občanům v Trutnově a v Havlíčkově Brodě

Odbor Odloučeného pracoviště Trutnov patřící pod Územní pracoviště Hradec Králové Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) sídlí v budově bývalého Okresního úřadu Trutnov. V prosinci letošního roku se do budovy začne stěhovat Okresní státní zastupitelství, jemuž ÚZSVM poskytne pro jeho činnost celkem 30 kanceláří. Již od ledna roku 2003 využívají prostory tohoto objektu tyto organizační složky státu a státní organizace: Ministerstvo zemědělství - Zemědělská agentura a Pozemkový úřad, Úřad práce, Česká školní inspekce, Probační a mediační služba, Pedagogické centrum, Ministerstvo vnitra - oddělení dozoru, detašované pracoviště Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a pracoviště Hasičského záchranného sboru Hradec Králové. Občané zde najdou i Svaz tělesně postižených, Centrum pro zdravotně postižené, Konfederaci politických vězňů, Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a prozatím ještě odbory Městského úřadu Trutnov a Vrchlabí. Městský úřad Trutnov však chce tyto agendy přemístit do konce roku 2004 do své budovy, kterou bude pro tento účel rekonstruovat.Také v Havlíčkově Brodě byla budova bývalého Okresního úřadu počátkem letošního roku téměř prázdná. Nyní ji spravuje odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod patřící pod Územní pracoviště Hradec Králové (ÚZSVM) a lidé zde naleznou detašované pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina, pracoviště výkonu dozoru Ministerstva vnitra, Cizineckou policii, Okresní státní zastupitelství a Českou školní inspekci, dopravní oddělení Policie ČR a Celní úřad Havlíčkův Brod. V objektu sídlí dále Probační a mediační služba, Akademie J. A. Komenského a Státní statek Smiřice.