Pondělí, 17. února 2020

Velký balík státního majetku dosud leží ladem

06.11.2003

Každý stát, stejně tak i Česká republika, má značný majetek, který by měla spravovat a hájit příslušná instituce. Je s podivem, že něco takového tady neexistovalo po celou dobu komunistického režimu. Dnes tu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hovořili jsme s jeho ředitelem Miloslavem Vaňkem.Kdy vznikl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových?


Vznikl prvního července minulého roku na základě zákona. Velmi zjednodušeně řečeno, jde vlastně o "státní finanční prokuraturu". Hlavní jeho činností je zastupování státu před soudy a ochrana státního majetku. Za jeden rok své činnosti úřad hospodařil s majetkem v hodnotě zhruba 40 miliard korun, vybudoval Miloslav Vaněk špičkový tým právníků a odborníků - "majetkářů". Právní zástupci úřadu zastupovali stát více než ve čtyřech tisících případů. Dobrovolně se také ujal přebírání, třídění a redistribuce více než 35 tisíc poštovních zásilek adresovaných na bývalé okresní úřady.


Jaké jsou nejčastější překážky při vymáhání majetku?Soudní cestou se například řeší spory, kdy určitá strana tvrdí, že vlastí majetek, který je ale vlastnictvím státu, a na nás je to dokázat. Pátráme potom v pozemkových knihách a zemských deskách, dohledáváme zapsání spoluvlastnictví. Časté jsou rovněž případy vymáhání pohledávek, kdy zřejmě největší překážkou je dohledávat dlužníky a jejich platné adresy.Od kdy u nás tento úřad takzvaně absentoval?Podobná instituce zde byla naposledy ve třicátých letech. Za minulé éry se začal utvářet obrovský balík majetku, který dosud ležel ladem.


Jaké nejsložitější kauzy při dohledávání majetku úřad řeší?


Dost často není znám vlastník nemovitosti, případně není zřejmé, která organizační složka státu má příslušnost s majetkem hospodařit. Úřad je ale také povinen převzít předměty zabrané například z trestné činnosti. Jsou to třeba rukavice, šroubováky, nože, ale i řádně nezdaněný a zdraví škodlivý líh nebo tuny neznačkové kávy. Další povinností je postarat se o zatoulaná zvířata prostřednictvím spolupráce s útulky. Za loňský rok to bylo přes tisíc případů nalezených psů, ale například i koní.Jaké jsou nejneobvyklejší případy?Kuriozitou byla zřícená zvonička na jednom z hřbitovů Ústeckého kraje. Šetřením bylo zjištěno, že ji spravoval bývalý okresní úřad. Zvonička se tak stala majetkem státu, který jsme převzali. Ihned po převzetí jsme připravili její rekonstrukci.Poněkud zvláštní a smutnou položkou je takzvaná odúmrť. Jedná se o případy zemřelých osob, které nemají dědice ze závěti ani ze zákona. Veškerý majetek po těchto zemřelých, a může jít o stamiliony korun za rok, se stává majetkem státu.Existují podobné instituce v Evropě?Samozřejmě existují a úřad s nimi čile koresponduje, navazuje kontakty, získává a předává zkušenosti. Systém v evropských zemích je různý. Někdy jde o instituce podobného typu jako je úřad, jinde si stát za paušální cenu najímá k ochraně státního majetku a zastupování státu právní zástupce soukromých firem.Jak se běžný občan dozví o činnostech úřadu?Nejjednodušší a nejrychlejší cesta je podívat se na internetové stránky na adresu www.uzsvm.cz. Tam je umístěna celá řada informací jak pro občany, tak pro organizační složky státu a jiné instituce.