Úterý, 26. května 2020

Náklady na zrušení vkladní knížky z dědictví jsou větší než zůstatek

29.11.2004


Rodinný dům v Karviné-Starém Městě připadl usnesením Okresního soudu v Karviné státu - UZSVM - jako odúmrť.Při vyklízení domu byla nalezena vkladní knížka. Ta byla vystavena na jméno zůstavitele a zůstatek vkladu činil 20,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že vkladní knížka nebyla předmětem dědického řízení po zemřelém, podá odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava) ÚZSVM návrh na dodatečné řízení ve věci předmětné vkladní knížky. Kuriozitou tohoto případu je, že náklady na likvidaci vkladní knížky budou větší než samotný minimální zůstatek zapsaný na vkladní knížce.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy řeší na území celé ČR.