Pátek, 29. května 2020

Při údržbě kláštera nalezeny původní malby

12.11.2004
Při údržbě kláštera nalezeny původní malby


Původní nástěnné malby byly objeveny v Polici nad Metují při údržbě kláštera zajišťované odborem Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové) ÚZSVM. Velmi kvalitní, patrně rokokové malby - např. květy, girlandy, rámování, architektonický výjev či figurální medailony ve špaletách oken byly nalezeny v prostoru tzv. Laudonova sálu při škrabání několika vrstev hlinek a vápenných nátěrů.Přípravu malířských prací bylo nutno přerušit a musí se provést podrobný restaurátorský průzkum. Ten zjistí stav maleb, jejich rozsah, techniku a možnost případného odkrytí a prezentování nebo zajištění restaurátorem a přetření monochromní výmalbou. Po provedení průzkumu bude rozhodnuto o dalším osudu hodnotné výzdoby dokládající historický a kulturní vývoj významné památky východočeského regionu.Průběh záchranných prací je sledován zaměstnanci Národního památkového ústavu v Pardubicích. Za činnosti ÚZSVM bylo do oprav kláštera investováno již několik milionů korun. Současně byl připravován převod této nemovitosti do vlastnictví řádu benediktinů.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Náchod má dle zákona ve svém hospodaření bývalý klášter v Polici nad Metují. Objekt zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek pod registračním číslem 1843/2 stojí na území městské památkové zóny v Polici nad Metují. Původně gotická stavba z počátku 12. století, která byla v období pozdního baroka od základu přestavěna, se nacházela ve zchátralém stavu.ÚZSVM proto v červenci loňského roku zahájil udržovací práce, a to tesařské, klempířské, pokrývačské, stavební a úklidové. Například tak byly opraveny a vyměněny poškozené části krovu, nově oplechovány komíny, vikýře a úžlabí, osazena střešní okna a položena nová krytina.