Pátek, 29. května 2020

Starožitná zbraň jako součást odúmrti

04.11.2004
Starožitná zbraň jako součást odúmrti


Byt, dvě garáže, finanční částka více než jeden milion korun a starožitná zbraň připadly ÚZSVM rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť. Jedná se o případy, kdy zůstavitel nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice.Při vypořádávání dědictví po osobě, jež neměla dědice, bylo nutné zajistit vyklizení nemovitostí. Mezi různými věcmi byla nalezena zachovalá pistole pocházející ze 16. až 17. století, vykládaná stříbrem a perletí. Nález byl oznámen Policii ČR. V současné době je zbraň uložena v trezoru ÚZSVM a čeká na posouzení znalcem v oboru starožitností.Dědictví v případech odúmrtí realizuje ÚZSVM převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje je odváděn do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.