Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM předá autovraky k likvidaci

12.11.2004
ÚZSVM předá autovraky k likvidaci


Nemovitost a dvě nepojízdná motorová vozidla nacházející se v obci Mokrovraty připadly ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Příbram jako tzv. odúmrť po zemřelé osobě, jež neměla zákonné, ani závětní dědice. Obě motorová vozidla budou pravděpodobně předmětem likvidace, neboť o takováto vozidla nebývá zájem.Dle platných právních předpisů však mohou být autovraky předány k likvidaci pouze osobám provozující tato zařízení se souhlasem krajského úřadu. Taková zařízení provozují oprávněné osoby v tomto případě nejblíže ve městech Kladno a Sedlčany. Na základě předložení dokladu o likvidaci motorového vozidla může být následně vozidlo trvale vyřazeno z registru.ÚZSVM tak na zajištění odvozu a následné likvidace motorového vozidla vynakládá značné finanční částky v řádech tisíců korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy řeší na území celé ČR.