Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM upraví historické sklepy

16.11.2004
ÚZSVM upraví historické sklepy


Historické podzemní sklepy Zámku Oselce zrekonstruuje v následujícím období ÚZSVM Územní pracoviště Plzeň. ÚZSVM je totiž příslušný hospodařit s pozemkem nacházejícím se v katastrálním území a obci Oselce, jehož součástí jsou právě také sklepy.Pozemek v areálu byl nově vytyčen a probíhá příprava kácení náletových dřevin. Poté bude následovat odspádování terénu, zatravnění a dále bude obnoven vstup v čelní stěně sklepů. Celková hodnota plánovaných úprav se odhaduje přibližně na 150.000,- korun.ÚZSVM nabídl tento objekt Ministerstvu kultury ČR, které však o něj neprojevilo zájem. Pozemek se nachází v areálu středního odborného učiliště, areál je ve vlastnictví Plzeňského kraje. V současné době proto odbor Odloučené pracoviště Plzeň jedná s Krajským úřadem Plzeňského kraje o jeho bezúplatném převodu.Samostatné sklepní prostory se skládají ze tří hlavních komor a dvou předsíní, všechny části jsou propojeny průlezným staticky nezajištěným otvorem. Jejich celková výměra je 182 metrů čtverečních. V minulosti byly původně užívané jako lednice zámeckého pivovaru, v současné době jsou kulturní památkou.