Pátek, 28. února 2020

listopad

ÚZSVM převedl administrativní budovu v Pelhřimově

29.11.2011
Pelhřimov, 30. 11. 2011 - Administrativní objekt v hodnotě téměř 26 milionů korun převedl bezúplatně České správě sociálního zabezpečení ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice).

ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji

28.11.2011
Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, 29. 11. 2011 “ Ústeckému kraji bezúplatně převedl další pozemky v celkové účetní hodnotě více než 2 miliony korun ÚZSVM, odbor Odloučená pracoviště Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Středočeský kraj získal pozemky za 10 milionů

22.11.2011
Kolín, 23. 11. 2011 “ ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi.

Kraj získal 13 pozemků v ústavu sociální péče Srdce v domě

22.11.2011
Břeclav, 22. 11. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji celkem 13 pozemků v katastrálním území Klentnice. ÚZSVM převodem pozemků do vlastnictví kraje zajistil sjednocení vlastnického práva k nemovitostem v areálu ústavu sociální péče Srdce v domě.

Autokemp Slunce má nového majitele

13.11.2011
Česká Lípa, 14. 11. 2011 “ ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení za více než 2, 2 milionu korun areál autokempu Slunce v okrajové části města andov.

Město získalo pozemky v útulku pro psy

07.11.2011
Karlovy Vary, 8. 11. 2011 - Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 3 pozemky v účetní hodnotě téměř 570 tisíc korun ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň). Na pozemcích v katastrálním území Dvory se nachází areál útulku pro odložené, toulavé a týrané psy, který provozuje město Karlovy Vary.

Bezúplatný převod veřejné zeleně

06.11.2011
Tábor, 7. 11. 2011 “ Celkem 45 pozemků v katastrálním území Klokoty, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zeleň, bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice).

Na převedených pozemcích žijí chráněné druhy obojživelníků

01.11.2011
Vsetín, 1. 11. 2011 “ Celkem 5 pozemků v obci Vigantice bezúplatně převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava). Pozemky leží ve II. a III. zóně Chráněné krajinné oblasti a jsou zařazeny do Evropsky významné lokality Beskydy (v systému Natura 2000).