Pondělí, 21. října 2019

Středočeský kraj získal pozemky za 10 milionů

Kolín, 23. 11. 2011 “ ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi.
Kolín, 23. 11. 2011 “ ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi. Vedle pozemků pod místními komunikacemi ve městech a obcích se jedná také o pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. V letošním roce převedl ÚZSVM do vlastnictví Středočeského kraje už 37 pozemků o celkové výměře 240.843 m2. Účetní hodnota tohoto majetku je téměř 10 milionů korun. Novým majitelem pozemků se stal kraj, který je vlastníkem komunikací.

Jednalo se o nemovitosti v 15 katastrálních územích, která patří do působnosti odboru Odloučené pracoviště Kolín. Největší pozemek o výměře 25.729 m2 se nachází ve Veletově pod silnicí II. třídy a jeho účetní hodnota je bezmála 1,3 milionu korun. Další pozemek je pod silnicí III. třídy v katastrálním území Rasochy a má výměru 16.892 m2 a účetní hodnotu téměř 700 tisíc korun. Jeden z pozemků je v katastrálním území Hradištko pod silnicí II. třídy. Jeho výměra je 16.659 m2 a účetní hodnota přesahuje 800 tisíc korun.


Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace