Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji

Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, 29. 11. 2011 “ Ústeckému kraji bezúplatně převedl další pozemky v celkové účetní hodnotě více než 2 miliony korun ÚZSVM, odbor Odloučená pracoviště Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem).
Odbor Odloučené pracoviště Děčín převedl 2 pozemky o celkové výměře 647 m2 v katastrálních územích Nebočady a Dobrná. Na pozemcích se nachází silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. Oba převedené pozemky jsou součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Pozemek v katastrálním území Nové Modlany o výměře 3.791 m2 převedl do vlastnictví Ústeckého kraje odbor Odloučené pracoviště Teplice. I tento pozemek se nachází pod komunikací III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Nejvíce pozemků získal Ústecký kraj v okrese Litoměřice. Odbor Odloučené pracoviště Litoměřice převedl Ústeckému kraji pozemky v katastrálních územích Libochovany a Štětí o celkové výměře 27.740 m2 a také podíl ve výši ˝ k celku 4 pozemkových parcel o celkové výměře 1.176 m2 v katastrálním území Černiv. Na všech pozemcích se nachází komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Odbor Odloučené pracoviště Louny převedl bezúplatně Ústeckému kraji nemovitosti v katastrálním území Petrohrad. Jednalo se o 3 pozemky o celkové výměře 2.218 m2, které se nacházejí v oploceném areálu psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Tyto pozemky slouží jako ochranné pásmo samostatné čističky odpadních vod a jsou na nich vybudována česla pro vstupní kanalizaci do čističky a revizní šachta pro odpadní vodu. Ústecký kraj zmíněné pozemky v areálu psychiatrické léčebny dosud užíval na základě výpůjčky.


Děkuji za informování veřejnosti.


PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace