Pondělí, 21. října 2019

Pozemky na hřbitově převedl ÚZSVM městu Letohrad

12.11.2012
Pozemky na hřbitově převedl ÚZSVM městu Letohrad
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl pozemky o celkové rozloze 5.357 m2 městu Letohrad. Dotčené pozemky tvoří polovinu hřbitova v Letohradě, jehož správu ze zákona město zajišťuje.
ÚZSVM v souvislosti s prováděnou prověrkou nemovitostí, které jsou zapsány na listech vlastnictví již nežijících osob nebo neexistujících právnických osob, zjistil, že pozemky v katastrálním území Letohrad podléhaly konfiskaci na základě dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., a přešly tedy ze zákona do vlastnictví státu.