Pondělí, 14. října 2019

Přímé prodeje pozemků vynesly 600 tisíc korun

20.11.2012
Přímé prodeje pozemků vynesly 600 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal formou přímého prodeje 12 pozemků v evidované hodnotě přes 93 tisíc korun za celkovou kupní cenu 591 tisíc korun.

Jednalo se o prodeje z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků pod budovami ve vlastnictví jiných subjektů, případně z důvodu sloučení jednoho funkčního celku. Celková výměra plochy je 2.060 m2.

V deseti případech ÚZSVM prodal pozemky fyzickým osobám, v jednom případě obci a v jednom případě šlo o prodej podnikatelskému subjektu.