Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl lesní cesty

29.11.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl lesní cesty
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl pět pozemků o celkové výměře 3.853 m2 státnímu podniku Lesy České republiky. Účetní hodnota majetku přesahuje 92 tisíc korun.
Jednalo se o pozemky v katastrálních územích Brusnice, Dolní Branná, Dolní Kalná a Záboří u Dvora Králové. Zaměstnanci ÚZSVM šetřením zjistili, že na listech vlastnictví je uveden způsob využití pozemků jako ostatní komunikace. Ve skutečnosti se jedná o lesní cesty. Ve všech případech na žádost ÚZSVM odbor životního prostředí příslušného městského úřadu vydal rozhodnutí, že pozemky jsou určeny pro plnění funkcí lesa. V katastru nemovitostí po nabytí právní moci všech rozhodnutí byl proveden zápis v souladu se skutečným stavem.
 
Pozemky slouží jako lesní komunikace k zajištění hospodaření na okolních lesních pozemcích. V těchto případech je vždy na místě dobrá spolupráce s pracovníky krajského ředitelství státního podniku Lesy České republiky a příslušné lesní správy.