Středa, 23. října 2019

ÚZSVM převedl pozemky v přírodní rezervaci Žernov na Pardubicku

07.11.2012
ÚZSVM převedl pozemky v přírodní rezervaci Žernov na Pardubicku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky pozemky ve Zvláště chráněném území Přírodní rezervace Žernov.
Konkrétně se jednalo o čtyři pozemkové parcely nacházející se v katastrálním území Horní Ředice a jednu náležející do katastrálního území Chvojenec. Nemovitosti mají výměru 21.450 m2 a jejich celková účetní hodnota činí 150 tisíc korun.