Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM prodal pozemky v průmyslovém areálu

21.11.2012
ÚZSVM prodal pozemky v průmyslovém areálu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 320 tisíc korun čtyři pozemky v katastrálním území Žíšov u Veselí nad Lužnicí, a to společnosti NET4GAS, s.r.o.
Pozemky o celkové výměře 2.119 m² jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní manipulační plocha a společností NET4GAS, s.r.o  byly dosud využívány na základě nájemní smlouvy. Tímto prodejem ÚZSVM umožnil sjednocení majetku v průmyslovém objektu Kompresní stanice 10 Žíšov, která je ve vlastnictví firmy.