Pondělí, 21. října 2019

Zemědělské pozemky na Teplicku mají nového majitele

16.11.2012
Zemědělské pozemky na Teplicku mají nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem pozemků v 1. kole výběrového řízení téměř 353 tisíc korun do státního rozpočtu.
Předmětem výběrového řízení byly 2 pozemky o celkové výměře 27.147 m2 v katastrálním území Věšťany, mimo zastavitelné území obce Modlany. Pozemky jsou volné, travnaté, nezastavěné a bez trvalých porostů. V minulosti byly užívány zemědělskými družstvy na základě výpůjčky k zemědělským účelům.