Sobota, 28. března 2020

listopad

Lesy ČR získaly od ÚZSVM 19 hektarů lesů v severních Čechách

27.11.2013
Ústí nad Labem – ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy České republiky 35 lesních pozemků v okresech Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny a Teplice. Celková účetní hodnota nemovitostí o rozloze přesahující 19 hektarů činila téměř 1,5 milionu korun.

Pardubický kraj získal od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi

20.11.2013
Pardubice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl do vlastnictví Pardubického kraje 10 pozemků pod silnicemi III. třídy.

Ostatky sv. Aloise a další cenné předměty předány bezúplatně muzeím

19.11.2013
Český Krumlov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), obohatil rozsáhlou kolekcí z dědictví sbírky Národního památkového ústavu, Státního oblastního archivu v Třeboni, Slezského zemského muzea v Opavě a Moravské zemské knihovny v Brně. Těmto organizačním složkám státu a státním organizacím bezúplatně převedl ÚZSVM v souladu se zákonem sbírkové předměty muzejní a galerijní hodnoty, jejichž historickou cenu nelze vyčíslit.

Soudní řízení o 13 milionů dolarů skončilo ve Švýcarsku úspěchem ČR

15.11.2013
Praha - Švýcarský Spolkový soud, což je nejvyšší soudní instance ve Švýcarsku, se ztotožnil s právní obranou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a definitivně potvrdil místní nepříslušnost tamních soudů k projednání žaloby společnosti Raffels AG proti ČR o náhradu škody ve výši 13,2 milionů amerických dolarů s příslušenstvím (přibližně 265 milionů korun).

Desetitisíce talířů Picasso byly mechanicky zlikvidovány na skládce

13.11.2013
Brno - ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, odbor Hospodaření s majetkem státu, zajistil na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Brně mechanickou likvidaci 36.528 kusů zabavených porcelánových talířů Picasso, vyrobených v rozporu s autorskými právy majitele ochranné známky.

Krupka na Teplicku získala od ÚZSVM bezúplatně 11 pozemků

06.11.2013
Teplice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně do vlastnictví města Krupka 10 pozemků pod místními komunikacemi a jeden pozemek pod vodní nádrží.