Středa, 22. ledna 2020

Desetitisíce talířů Picasso byly mechanicky zlikvidovány na skládce

13.11.2013
Brno - ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, odbor Hospodaření s majetkem státu, zajistil na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Brně mechanickou likvidaci 36.528 kusů zabavených porcelánových talířů Picasso, vyrobených v rozporu s autorskými právy majitele ochranné známky.
Společnost, která talíře nechala zhotovit, jednala nad rámec povolení majitele ochranné známky a nadlimitně vyrobila stovky tisíc talířů pod známkou Picasso, vyobrazenou
pod glazurou na spodní straně talířů. Takto označené talíře společnost neuvedla v přiznání autorských poplatků a neodvedla majiteli autorské honoráře.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace