Pondělí, 21. října 2019

listopad

ÚZSVM převedl Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicemi

04.11.2014
ÚZSVM převedl Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicemi
Brněnské pracoviště ÚZSVM převedlo do vlastnictví Jihomoravského kraje pozemky v účetní hodnotě více než 1,6 milionu korun.

ÚZSVM převedl obci Želeč pozemek pod návsí

03.11.2014
ÚZSVM převedl obci Želeč pozemek pod návsí
Pozemek pod návsí převedlo bezúplatně obci Želeč Odloučené pracoviště ÚZSVM Prostějov. Celková účetní hodnota nemovitosti o výměře 7.715 m2 byla více než 126 tisíc korun.

V seznamech tzv. neznámých vlastníků dohledal ÚZSVM i rodinný majetek spisovatele Oty Pavla

03.11.2014
Aktualizovaný seznam neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru nemovitostí o více než 186 tisících položkách zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Zaměstnanci ÚZSVM již ukončili šetření u více jak 3,1 tisíce položek seznamu. Mezi čerstvě identifikovanými vlastníky byl i rázovitý otec spisovatele Oty Pavla, jehož zanícenou lásku k rybaření popsal ve svých nejznámějších dílech.

ÚZSVM měnil organizační strukturu

01.11.2014
Organizační struktura Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prošla od 1. listopadu 2014 výraznou proměnou. Největší změnou je zrušení celkem 18 útvarů, z toho 9 odloučených pracovišť a 7 referátů, jejichž kompetence se přenesly na nadřízená územní pracoviště nebo sousední odloučená pracoviště ÚZSVM. Dva útvary se ruší na centrále v Praze. Z odloučených pracovišť Písek a Prachatice se nově staly referáty.