Pondělí, 21. října 2019

Kácením 12 stromů zajistil ÚZSVM bezpečnost na úseku silnice I/35

19.11.2014
Kácením 12 stromů zajistil ÚZSVM bezpečnost na úseku silnice I/35
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil na základě výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR kácení 12 vzrostlých stromů.

Zbytky bývalého stromořadí se nalézaly podél silnice I/35 v úseku od údolní estakády Hřebeč po sjezd do centra Moravské Třebové. Stav dřevin označili odborníci jako havarijní, hrozilo reálné nebezpečí pádu stromů a tím ohrožení bezpečného silničního provozu na frekventované komunikaci z Čech na Moravu.

ÚZSVM na základě veřejné zakázky vybral firmu, která zajistila kácení stromů včetně odklizení odpadu.