Úterý, 19. listopadu 2019

Malotraktor z odúmrti vyvolal nebývalý zájem mezi potenciálními kupci

12.11.2014
Malotraktor z odúmrti vyvolal nebývalý zájem mezi potenciálními kupci
Malotraktor Vari Global, typ DSK–317/S s motorem Honda GCV 190 a s přívěsným vozíkem, se Odloučenému pracovišti ÚZSVM Kroměříž podařilo prodat již v prvním kole výběrového řízení. Vítězná nabídka na pracovní vozítko z roku 2011 zněla na částku 28,1 tisíc korun.
Vyhlašovací minimální kupní cenu přitom znalecký posudek stanovil na 18,6 tisíc korun. Do výběrového řízení bylo přijato celkem 15 nabídek. Malotraktor připadl státu jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Kroměříži.
  
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Zájemci o koupi movitého majetku naleznou další nabídku ÚZSVM na webu: http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-moviteho-majetku/