Pondělí, 14. října 2019

Přes 100 tisíc korun zajištěných u podvodníků posílilo státní rozpočet

05.11.2014
Více než 118 tisíc korun zajištěných u pachatelů obviněných z trestného činu podvodu odvedlo do státního rozpočtu Odloučené pracoviště ÚZSVM Břeclav.
Tyto finanční prostředky tvořily část z celkem 431 tisíc korun, které vylákali dva slovenští státní příslušníci v roce 2009 pod záminkou nabídky zaměstnání v Itálii od zhruba 400 občanů ČR. Za tento trestný čin byli oba podvodníci odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody, finančnímu peněžitému trestu a k náhradě škody všem poškozeným.
 
Protože se ne všechny poškozené podařilo orgánům činným v trestním řízení dohledat a ani následná výzva Okresního soudu v Břeclavi k přihlášení nároků nebyla zcela úspěšná, připadly nevydané finanční prostředky po marném uplynutí zákonné lhůty státu.