Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM předal administrativně návykové látky

10.11.2014
Strakonické pracoviště ÚZSVM administrativně předalo Ministerstvu vnitra, Správě logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR 6,1 kg konopí včetně zajištěného zařízení na jeho pěstování.

​K předání policii je připraveno i dalších 0,573 kg konopí, 10,527 g metamfetaminu (pervitinu), 8 litrů toluenu a léky v množství 1.152 tablet  Modafenu, Nurofenu  a  Sudafedu.  Současně na předání čeká i řada laboratorních pomůcek na výrobu pervitinu jako jsou destilační baňky, zkumavky, pipety, kádinky, filtry a elektrický vařič.

Všechny návykové látky a  prekursory, včetně zařízení pro jejich výrobu a pěstování, zůstávají v držení policie a k fyzickému předání nedochází.  Konečnou likvidaci pak provádí za přísných opatření nabyvatel, Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

Metamfetamin je snadno připravitelná pouliční droga se stimulujícím účinkem na centrální nervovou soustavu. Dlouhodobé nadužívání však může vést k poškození až zániku nervových buněk, problémům kardiovaskulárního systému a riziku psychické závislosti. Návyk bývá často provázen depresemi a citovou labilitou, největší riziko představuje toxická psychóza.