Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM předal k likvidaci tablety Nurofenu, Modafenu a Paralenu

24.11.2014
Celkem 1.824 tablet léků Nurofen Stopgrip, Modafen a Paralen Grip v původních obalech, předal k likvidaci ÚZSVM, pracoviště v Břeclavi. Z tablet obsahujících 30 mg pseudoefedrinu, který je prekurzorem k výrobě metamfetaminu, vzniká psychotropní látka.
Léky se do České republiky snažili přes hraniční přechod Lanžhot tzv. starou cestou převést tři čeští občané. O propadnutí léků rozhodl Okresní soud v Břeclavi. Majitelem propadlých věcí se v souladu s platnou legislativou stal ÚZSVM.
 
Pozn.
Zabrané návykové látky a prekursory zůstávají po celou dobu v držení Policie ČR. K fyzickému předání nedochází. ÚZSVM pouze administrativním úkonem předává příslušnost hospodaření s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním a správním řízení Ministerstvu vnitra. Konečnou likvidaci návykových látek a prekursorů provádí za přijetí velmi přísných opatření Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR, která je organizační složkou Ministerstva vnitra.
Prekursor je výchozí látka nebo částice, z níž chemickou přeměnou vzniká výsledný produkt.