Středa, 23. října 2019

ÚZSVM prodal pozemky Komunistické straně Čech a Moravy

14.11.2014
ÚZSVM prodal pozemky Komunistické straně Čech a Moravy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), prodal za téměř 1,1 milionu korun Komunistické straně Čech a Moravy 2 pozemky v Novém Jičíně o celkové výměře 1.658 m2.
​Pozemky tvoří jeden funkční celek s budovou ve vlastnictví Komunistické strany Čech a Moravy. V budově sídlí např. Okresní výbor KSČM. Po celou dobu užívání až dosud byl k pozemkům sjednán nájemní vztah. Prodejem umožnil ÚZSVM další sjednocení vlastnických vztahů. Účetní hodnota parcel přesahuje 115 tisíc korun.
 
Pozemky byly ke dni 10. 4. 1990 odevzdány Městským národním výborem Nový Jičín do trvalého užívání Komunistické straně Československa. Na základě Nařízení vlády č. 212/1990 Sb. ze dne 21. 5. 1990 byly pozemky Komunistické straně Československa ke dni 1. 6. 1990 odňaty. Od 24. 5. 1991 příslušelo právo hospodaření k těmto pozemkům Okresnímu úřadu Nový Jičín. ÚZSVM se stal novým majitelem nemovitostí po zániku okresních úřadů.