Pondělí, 21. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Litoměřice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Litoměřice:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
Na Valech 525/12
412 01 Litoměřice
Ředitel:
Ing. Petr Němeček
Tel.: 416 715 111
E-mail: petr.nemecek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Němeček.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Litoměřice

Zkonfiskované pozemky vynesly příspěvek do státního rozpočtu

15.10.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodalo dva malé pozemky v minulosti vedené v katastru nemovitostí neznámého vlastníka.

Nevyzvednuté nářadí ze soudní úschovy v Litoměřicích prodáno

11.10.2019

Pracoviště Litoměřice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích věci z nevyzvednuté soudní úschovy.

ÚZSVM prodal lešení ze soudní úschovy

04.10.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích získalo na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích pozinkované lešení, které bylo usnesením policie složeno do úschovy soudu. V průběhu tříleté lhůty se o předmět úschovy nikdo nepřihlásil, soud tedy rozhodl, že pokud se do jednoho roku od vyhlášení usnesení o lešení nikdo nepřihlásí, připadne nakonec státu.

další aktuality