Litvínov získal pozemek po původně neznámém vlastníku

19.09.2023 - Chomutov

Litvínov nově vlastní pozemek, kterému chomutovský ÚZSVM nejprve v archivech dohledával neznámého vlastníka.

Parcela leží v Horním Litvínově, má trojúhelníkový tvar a její povrch tvoří asfalt. Je využívána jako chodník vedoucí z Litvínova do obce Louka u Litvínova. Chodník patří městu a převodem tedy došlo ke sjednocení vlastnictví.

 

Původně byl tento malý pozemek součástí většího o celkové výměře 3 688 m2, který byl v katastru evidovaný na neznámého vlastníka. Bylo tedy nejdříve nutné získat archivní listiny a najít skutečného současného majitele této parcely. Prověřením dokumentů se pak ukázalo, že současný pozemek, tedy ještě před rozdělením, je tvořen ze dvou původních pozemkových parcel, které byly vedeny v pozemkové knize s vlastnickým právem pro československý stát – Korda bavlnářské závody, národní podnik v Litvínově. V roce 1960 došlo ke změně správy na Benar, bavlnářské závody, národní podnik Benešov nad Ploučnicí, který však v polovině roku 1989 zrušen s tím, že veškerý jeho majetek, práva a závazky přešly na nově založený státní podnik Benar, bavlnářské závody. Ten byl privatizován Fondem národního majetku ČR, pozemky byly vedeny v privatizačním projektu s tím, že měly být převedeny do zemědělského půdního fondu, avšak k zápisu na příslušný list vlastnictví nikdy nedošlo. V roce 1999 byl nakonec Benar, bavlnářské závody, Benešov nad Ploučnicí, státní podnik v likvidaci, z obchodního rejstříku vymazán.

 

Přílohy:CV-08 - Horní Litvínov.jpgCV-08 - Horní Litvínov2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.