Majetek po vlastnících z Argentiny vzbudil velký zájem

23.06.2022 - Nový Jičín

ÚZSVM v Novém Jičíně prodal v elektronické aukci pět zemědělských pozemků o celkové výměře 6 000 m². Parcely se nacházejí v nezastavěné části obce Závišice.

Pozemky se podařilo po 244 příhozech prodat hned v prvním kole elektronické aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno na 185 000 korun. Samotné aukce se nakonec zúčastnilo dvanáct zájemců z celkového počtu přihlášených, když po 244 příhozech se vítězem aukce stal účastník s nejvyšší nabídnutou cenou ve výši 1 084 000 Kč.  Dosažená cena, která byla odvedena do státního rozpočtu, tak nabídkovou cenu navýšila téměř šestinásobně.

Majetek připadl do vlastnictví státu jako odúmrť po manželích, kteří byli na základě podnětu ze strany ÚZSVM prohlášeni za mrtvé. Jedná se o případ majetku evidovaného na nedostatečně identifikované vlastníky, kteří se na začátku minulého století odstěhovali za prací do Argentiny, a jejichž majetek připadl do vlastnictví státu jako odúmrť, když se nepodařilo dohledat jejich zákonné ani závětní dědice.

Přílohy:Po 244 příhozech elektronické aukce našly pozemky po neznámých vlastnících nového majitel.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.