Město Litomyšl získalo pozemky pod stavbou protipovodňového opatření

16.10.2020 - Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách převedl městu Litomyšl zdarma pozemky, které se nachází v okrajové části města. Pozemky jsou zastavěny stavbou protipovodňového opatření „Protierozní opatření – Lány I“ ve vlastnictví města.

Stavba chrání území města před přívalovými dešťovými vodami z okolních polí, které jsou hrází a příkopem sváděny do suchých poldrů. Pozemky se stavbou tvoří záchytný příkop proti povodním pro město Litomyšl s veřejně přístupnou účelovou komunikací.

Největší povodeň obyvatelé města Litomyšle zažili v květnu 1984, kdy se přihnala průtrž mračen a bylo zatopeno náměstí až do výšky 160 cm.

Jednalo se o bezúplatný převod pozemků o výměře 730 m2 v celkové hodnotě 51 100 Kč z důvodu veřejného zájmu. Nabývací listinou k tomuto majetku byl pro stát výkup dle zákona o nové pozemkové reformě.

Přílohy: Lány u Litomyšle foto.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.