Město Litovel získalo dva pozemky pro rekonstrukci mostu

15.09.2020 - Olomouc

ÚZSVM v Olomouci prodal formou přímého prodeje za kupní cenu 82 000 Kč dva pozemku v centru města Litovel.

Pozemky se nachází na frekventované ulici Palackého. Tvoří je zeleň s trvalými porosty, zpevněné plochy a částečně stavba mostu přes Mlýnský náhon, a to pilíř mostní konstrukce. Právě rekonstrukce této stavby je předmětem plánované investice města.

 

Do vlastnictví státu přešel majetek na základě kupní smlouvy z roku 1976, která byla uzavřena mezi Městským národním výborem  v Litovli a fyzickou osobou.

Přílohy: 1268a.JPG 1268b.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.