Město Vejprty a obec Libědice rozšířily svůj majetek o pozemky od ÚZSVM

07.07.2022 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově převedl do vlastnictví města Vejprty 5 pozemků, obec Libědice nově vlastní malý zatravněný pozemek.

Město Vejprty rozšířilo svůj majetek o 5 pozemků o celkové výměře 456 m2 ležících v katastrálním území Vejprty. Tyto pozemky slouží jako příjezdová cesta k nemovitostem ve vlastnictví obyvatel města, jako chodníky v intravilánu obce, jako komunikace III. třídy a rovněž zajišťují přístup ke zdejší mateřské a základní škole. Všechny tyto pozemky jsou vedeny jako místní komunikace a současně jsou vedeny v pasportu komunikací města.

 

Pozemky byly evidovány v Mapě majetku státu na listu vlastnictví vedeném pro dnes již neexistující státní organizaci Městský podnik bytového hospodářství Vejprty, státní podnik. Tento státní podnik byl v roce 1995 vymazán z Obchodního rejstříku bez uvedení právního nástupce. Jednalo se tak o dohledaný majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit ÚZSVM.

 

Jediný pozemek o výměře pouhých 17 m2 ležící v katastrálním území Libědice byl bezúplatně převeden obci Libědice. Jedná se o zatravněný pozemek vklíněný do pozemků ve vlastnictví obce. Obec o něj společně s ostatními pozemky pravidelně pečuje a udržuje ho v rámci údržby veřejné zeleně.

 

Prověřením nabývacích listin k tomuto pozemku zaměstnanci chomutovského ÚZSVM zjistili, že pozemek byl v pozemkových knihách evidovaný jako veřejný statek, byl tedy i v minulosti státním majetkem.

Přílohy:CV-04 - Libědice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.