Městys Velký Újezd již vlastní pozemek jako celek

04.07.2024 - Olomouc

Olomoucký ÚZSVM převedl spoluvlastnický podíl o velikosti poloviny pozemku pod stavbou občanské vybavenosti ve prospěch městysu Velký Újezd, který byl historicky druhým spoluvlastníkem.

Pozemek o výměře 84 m2 se nachází na okraji obce Velký Újezd, v oploceném areálu místního obecního hřiště, které je veřejně přístupné. Je zastavěn budovou šaten ve vlastnictví TJ Sokol Velký Újezd.

Stát svůj vlastnický podíl k pozemku získal darovací smlouvou v roce 1969 a ÚZSVM byl s tímto majetkem příslušný hospodařit po zaniklém státním subjektu.   

Městys Velký Újezd požádal o odkoupení pozemku s odůvodněním, že všechny okolní pozemky, tvořící sportovní areál, jsou v jeho vlastnictví. Po realizaci převodu spoluvlastnického podílu je celá stavba TJ Sokol výlučně na pozemcích městysu a bude tak zachována spolupráce s TJ Sokol na sportovních a společenských aktivitách občanů v areálu. 

Kupní cena, která je příjmem státního rozpočtu byla stanovena ve výši 30 tisíc korun.

Přílohy:DSC00017.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.