„Milostivé léto“ – informace pro dlužníky ÚZSVM

01.11.2021

V období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mají lidé v exekuci příležitost zbavit se dluhů, pokud zaplatí věřiteli pouze jistinu, tedy původní dluh a současně uhradí jednorázovou odměnu exekutorovi ve výši 908 Kč. Ostatní příslušenství k dluhu, jako jsou penále, úroky nebo poplatky advokátovi, jim budou odpuštěny a exekuce bude zastavena. Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a za náklady samotné exekuce.

ÚZSVM proto v současné době aktivně informuje své dlužníky, kteří splňují stanovené podmínky, o možnosti a postupu pro využití milostivého léta.

 

Exekuční řád umožňuje zastavení exekuce a osvobození od zbytku dluhu fyzických osob u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, tj. i u ÚZSVM. Podmínkou je, aby byl již tento dluh v exekuci vymáhán soudním exekutorem a současně dlužník nebyl v oddlužení nebo insolvenci. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce. Zastavení exekuce se pak netýká ani vymáhání výživného, náhradního výživného, náhrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a majetkových trestů uložených za úmyslný trestný čin.

 

Přílohy:VZOR VÝZVY EXEKUTOROVI.doc
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.